House rules

House rules

We would like to inform you about our house rules, which govern how we process and settle the rent of the arenas.
Arenas can be rented with a minimum of 1 hour. You do this by clicking on a date and chose a time and add this to your card with the reserve-button.
After, you can check the details of your reservations and if necessary delete and adjust possible errors before placing the order.
Hours: Monday to Sunday from 8:00 to 22:00.
Take into account the in- and outdoor possibilities and the time of sunrise and sunset on the date in question.
The arena can be freely used.
Please do not ride on the grass borders.
The formation of the obstacles has to be remained. They will be changed on a regular basis. The height of the jumps can of course be changed. We advise you to take a few minutes time for this.
Please maintain the arena during and after riding. Manure has to be cleared during and after riding. Please clear away any waste as well cans etc. This is also required in the parking lot and the whole domain of Sentower Park.
Broken parts have to be reported asap.
Safety caps are mandatory. We are not responsible for possible accidents.
After choosing the date and time you have to register. If you haven’t used the online platform before, you will be requested to make a new account by registration of your contact details. If you have used the platform before, you will be requested to log in to your account. Please check your invoice details with every reservation. Invoices cannot be changed afterwards.
By choosing place order, you place a binding order for the period in your card and oblige yourself for payment.
We ask you to pay the amount immediately.
Generally we accept following payment methods:
 Belfius Direct Net
 iDeal
 Ing Home’Pay
 KBC/CBC Payment Button
 Bancontact

After booking the reservation, we will sent a confirmation of your reservation without delay.
Sentower Park maintains the right to cancel any reservation at any time by contacting you though the given contact info.
Cancellation of a booking by the renter can be done by phone or by mail.
If cancellation is done less than 48h before the planned reservation, a cancellation fee is due of €75.
If cancellation is done less than 24h before the planned reservation, a cancellation fee is due of the whole amount of the reservation.
Your order is only confirmed when received a confirmation email. In case of cancellations or questions contact us at arena@sentowerpark.com
Please check our general conditions through https://www.sentowerpark.com/nl/voorwaarden.

Corona measures:
Always keep 1.5m distance between each other.


Huisregels

Wij willen u hierna graag informeren over onze huisregels die regelen hoe we uw pistehuur verwerken en afhandelen.
Pistes kunnen gehuurd worden met een minimum van 1uur. U doet dit door een datum aan te klikken en een tijdspanne te kiezen en deze via de knop reserveren toe te voegen aan uw winkelmandje.
Nadien kan u het detail van uw reservatie nakijken en indien nodig invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst.
Uren: van maandag tot en met zondag van 8.00 tot 22.00 uur, rekening houdend met in- en outdoormogelijkheden en de zonsopkomst en –ondergang van de datum in kwestie.
De piste kan vrij gebruikt worden, gelieve niet op de grasborders te rijden.
De opstelling van de hindernissen dienen behouden te worden. Deze worden op regelmatige basis gewijzigd. De hoogtes van de hindernissen mogen uiteraard wel gewijzigd worden. Wij raden dan ook aan om hiervoor enkele minuten tijd te voorzien.
Gelieve zowel tijdens als na het rijden de pist proper en in goede staat te houden. Mest dient tijdens en na het rijden de mest op te ruimen. Gelieve afval zoals blikjes etc op te ruimen. Dit is ook gevraagd op de parking en het volledige domein van Sentower Park.
Gebroken balken/lepels dienen zsm gemeld te worden.
Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen.
Vervolgens dient u zich te registreren. Bent u nog geen gebruiker van het online platform, dan wordt u gevraagd een nieuw account aan te maken door registratie van uw contactgegevens. Bent u wel reeds gebruiker dan wordt u gevraagd in te loggen in uw account. Gelieve bij elke reservatie uw facturatiegegevens na te kijken. Facturen kunnen na bevestiging niet aangepast worden.
Door op place order te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de huurperiode in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen.
We verzoeken u het bedrag onmiddellijk bij de reservatie te betalen.
Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes:
 Belfius Direct Net
 iDeal
 Ing Home’Pay
 KBC/CBC Payment Button
 Bancontact

Nadat u een reservatie heeft geboekt, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw reservatie sturen per e-mail.
Sentower Park behoudt zich het recht om te allen tijde de reservatie van een piste op te zeggen. Dit door contact op te nemen via de vermeldde contactgegevens.
Annulering van een boeking door de huurder dient telefonisch of per mail te gebeuren. Bij een annulatie van minder dan 48u voor de geplande reservatie wordt een annulatievergoeding van €75 aangerekend. Bij een annulatie van minder dan 24u voor de geplande reservatie wordt een annulatievergoeding van het volledige bedrag aangerekend.
De reservatie is slechts geldig bij ontvangst van bevestigingsemail. Voor vragen of annulaties contacteer ons op arena@sentowerpark.com

Gelieve ook kennis te nemen van de algemene voorwaarden via https://www.sentowerpark.com/nl/voorwaarden.

Corona maatregelen:
Houdt steeds 1,5m afstand tussen elkaar.